Vassare Ledarskap

Bli vassare i ditt ledarskap

Skapa omedelbar förbättring/utveckling i ditt ledarskap genom:

– Att använda Din kompetens rätt

– Att ta vara på de anställdas intresse så att de är delaktiga i utformningen

– Att bli medveten om vilka intentioner jag har som ledare och vilka tillstånd jag vill att mina medarbetare ska ha

Vi arbetar teoretiskt, praktiskt och omsätter insikt och erfarenhet till konkreta handlingar i Din vardag. En kurs för Dig som genomgått Human Dynamics grundutbildning och praktiskt vill se olikheter som en tillgång.