Rör dig hjärna

Från kropp till knopp

Lär med kroppen och det fastnar i knoppen!
All kommunikation sker i hjärnan. Ju mer vi vet om hur vår hjärna fungerar, desto bättre förutsättningar kan vi skapa för vårt välmående.
Tänk att vi med enkla rörelser kan bidra till vår utveckling och balans!
Hur är hjärnan uppbyggd och vilka specifika rörelser påverkar vad?
Delta i en aktiv och rolig föreläsning med två perspektiv:
modern hjärnforskning och rörelser.

Du får en ökad medvetenhet, konkreta tips och en förståelse för att öka din egen och andras potential när det  gäller bl a: motivation, inlärning, och kreativitet . Den bästa ledaren är den medvetna ledaren! De vanligaste biverkningarna är att du på ett enkelt sätt får balans i knopp och kropp.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta för hållbar utveckling och tror på människans egen förmåga att styra sitt liv. Om du är ledare, en i teamet
eller om du ”bara” värdesätter dig själv spelar ingen roll.

”Att möta och leda där den andre befinner sig är en nyckel till framgång”.

Fritt efter Sören Krikegaard

Ur innehållet

  • Grundläggande kunskaper om hjärnans fantastiska förmåga
  • Lär ut så att dina aktiva kan lära in
  • Positiva tillstånd ger bra prestationer
  • Skapa mer energi genom god balans
  • Få motivation och tillgång till din egen kraft
  • Hur påverkas vi av våra rörelser?
  • Mental träning för inre styrka
  • Skapa hållbar utveckling på alla nivåer; individ, grupp och organisation
Rör dig hjärna