KURSLEDARE

Jag samarbetar även med ett flertal andra kursledare som på olika sätt anknyter till min verksamhet inom individ, team och ledarskap.

Kinga Hernborg - Kursledare

Kinga Hernborg

Kinga är Karaktärspedagog med siktet ständigt inställt på framtidens behov av kommunikation, samspel och förändringsarbete.