KURSER

Jag / vi erbjuder kurser, coachning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor.

Kompetens finns det i regel mycket av men det krävs nya arbetssätt. Ett företags varumärke byggs inifrån och ut och är beroende av dess kultur. En god företagskultur bygger på god intern kommunikation, vilket syns utåt. Det är ett av de mest effektiva konkurrensmedlen som finns.  Det kräver samarbete som i sin tur kräver en god kommunikation och är avgörande för om vi ska lyckas eller inte. Team som fungerar är fantastiska. De ger energi, skapar utveckling och är ett stort stöd i arbetet med rak och öppen kommunikation där alla trivs och känner ansvar.

Kurserna är alltid anpassade för att alla deltagare skall utvecklas professionellt och utifrån sina egna styrkor och förmågor oavsett vilken roll de har.

I höst fokuserar Sofie Öhman, ComMore, och jag på ”Inkluderande lärmiljöer i förskola och skola”. Vi arbetar med framgångsfaktorer som bidrar till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, en kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner på alla nivåer.