Kinga Hernborg – Kursledare

Kinga Hernborg

Kinga driver och utvecklar Clustrets kursverksamhet med sikte på framtidens behov av kommunikation, samspel och förändringsarbete. Med snart 30 års erfarenhet lägger Kinga ständigt ny forskning och kunskap till redan befintlig kunskap och binder samman dåtid – nutid och framtid i ett helhetstänkande.
Kinga har en gedigen bakgrund som pedagog och chef, inom såväl offentlig som privat sektor och driver sedan många år eget företag.

Kinga är en mycket uppskattad föreläsare med lång erfarenhet och en helgjuten kunskap om vikten av god kommunikation, se ”Coacha och koordinera – utan att vara chef” Med ett flertal vidareutbildningar, certifikat och licenser inom pedagogik, personlig utveckling, kommunikation, nätverksarbete och organisationsutveckling.

Ett av Kingas stora engagemang handlar om dagens unga som växer upp i digitala miljöer, lär sig kommunicera och tänka på ett annat sätt vilket måste uppmärksammas och tas hänsyn till på alla arbetsplatser, se ”Fem rum i rummet” Redan i förskolan är alltså vikten av kommunikation, motivation och personliga egenskaper helt nödvändiga. Om vi som vuxna kan förstå och tillgodose barns olika inlärningsbehov, se ”Human Dynamics” kan vi få bukt med, och sannolikt minska, alla diagnoser som svämmar över i både skola och vuxenvärld idag.