HUMAN DYNAMICS

Human Dynamics är en processutbildning som ger dig en unik inblick i ditt eget och andras sätt att tänka och agera i olika situationer. Varför föredrar vissa människor att kommunicera skriftligt medan andra föredrar muntlig kommunikation? Varför lär sig vissa bäst genom att göra medan andra lär sig genom att läsa sig till kunskapen?

Under kursens får deltagaren en ökad insikt i sitt eget sätt att lära, kommunicera och agera i olika situationer och ökar dennes förståelse för hur och varför andra människor beter sig som de gör.
Efter kursen har deltagarna kunskapen att skapa bättre relationer med andra, underlätta kommunikationen och interaktionen och framförallt en förståelse för hur olika människor agerar i olika situationer.

• En kundsupport som med ett par enkla tekniker snabbt kan etablera en god kontakt med den som ringer, oavsett ärende eller personlighet.
• En marknadsföringsavdelning som kan använda ”rätt” argument för att påverka andra i en viss riktning.
• Säljare som redan efter att ha skakat hand med en ny kund vet vad denne kommer att fråga efter beträffande produkten.
• En arbetsplats/klassrum där alla behov kan tillgodoses och där alla kan känna sig motiverade utan att extra resurser krävs.

Human Dynamics utbildningsprogram baseras på Ph. Dr Sandra Seagals studier kring människors olika processer när det gäller att bearbeta information, lösa uppgifter, kommunikation, utöva ledarskap, inhämta ny kunskap och samverka med andra. Sedan 1979 har studier om Human Dynamics omfattat mer än 80 000 människor från 25 olika kulturer.