Human Dynamics – Grundkurs Steg 2

“Bättre gruppsamverkan – ökad effektivitet“

Ger dig kunskap och möjlighet att delta I arbetsprocesser och olika arbetssituationer för att skapa väl fungerande arbetslag och effektiva team.
Du får en fördjupad kunskap om hur personer med olika grundmönster bidrar till gruppens resultat, hur vi skapar effektiva team utifrån grundmönstrens olika sätt att fungera och hur kan vi skapa synergieffekter utifrån olikheterna istället för konflikter och förvirring.

Kinga HernborgKursledare