Human Dynamics – Grundkurs Steg 1

“Ett nytt sätt att se sig själv och betrakta andra”

Ger dig kunskap och förståelse för ditt eget och andras sätt att tänka, agera och kommunicera. Tyngdpunkten ligger på att lära sig identifiera och känna igen grundläggande personlighetsmönster. Du utvecklar förståelse och lyhördhet för olika kommunikationsbehov som är knutna till personlighetsmönster. Du får tips och idéer om hur du kan utveckla din egen förmåga och potential.

Kinga HernborgKursledare