Human Dynamics – Fördjupningskurs Steg 3

“Att lära på olika sätt”

Ger dig kunskap om olika inlärnings/arbetsprocesser och utvecklingsvägar. Beroende på grundmönstrets dominans är t.ex. ett inlärningssätt att föredra framför andra. Varje grundmönster har också sina speciella önskemål om graden av samverkan med andra under inlärnings– arbets– och utvecklingsprocessen, varierande behov av personlig relation till ämnet/projektet och bestämda krav i fråga om inlärnings/arbetstakten för att hitta “nycklarna” till att lära, leda, informera och producera på olika sätt.

Kinga HernborgKursledare