Förebygg ohälsa på arbetet

Så förebygger du konkret ohälsa på arbetet
– nya föreskrifter (AFS 2015:4) från 31 mars 2016

Vi omsätter praktiskt och konkret Arbetsmiljöverkets nya regler för att skapa balans mellan krav och resurser.

Komptenstjänst regi genomför vi Har du som chef koll på Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter?