Fem rum i rummet

Ett par citat:

“Idag är man någorlunda ense om att den bästa modellen för att klassificera människors olika personligheter bör utgå ifrån fem egenskapsdimensioner.” säger Sören Holmberg och Lennart Weibull, professorer och ledare för SOM-institutet.

Susan Cain, författare till boken ”Tyst” säger: ”Därför är det viktigt att arbetsplatser och klassrum, som ofta är anpassade för utåtriktade, även anpassas för att de introverta ska få stimulans och utrymme.”
För att beskrivningarna ovan ska införlivas anser vi att det ska finnas, vad vi väljer att kalla ”Fem rum i rummet”, som en metafor för våra olikheter.

Vi presenterar fem olika personifieringar att möjligtvis identifiera sig med som en motpol till dagens diagnoser. Dessa fem väljer vi att kalla rum, fem rum med olika tillvägagångssätt och personligheter. Olikheter är en tillgång och en nödvändighet om alla ska få samma förutsättningar. Olika sätt att tänka, känna och handla är en organisations, skolas eller arbetsplats största tillgång. Frågan är varför vi inte tar vara på detta?

Med ”Fem rum i rummet” kan varje förskola, klassrum, väntrum, kontor, äldreboende etc. skapa förutsättningar för varje individ så att var och en tror på sig själv och sina förmågor.

Vi kommer gärna och inventerar din arbetsplats och miljö på alla nivåer; individ, team och organisation.