Dagens Utmaning

Förmågorna

Förmågorna – hur aktuell läroplan konkretiseras i undervisningen (klassrummet, utbildningen)

I senaste läroplanen, Lgr 11, presenteras åtskilliga förmågor (120st) som ligger till grund för bedömning. Eleverna behöver träna sina förmågor i de olika ämnena och lärarens uppgift blir att identifiera och utveckla elevernas förmågor.

Hur ska du som pedagog hantera alla dessa förmågor i samspel med eleverna, när vi alla är så olika naturligt startar med olika förmågor?

Alla elever har olika förmågor.

I din roll som pedagog bland alla elever

”Hur ska jag kunna visa min förmåga när jag inte vet vilka förmågorna är?

Vad är det jag ska visa?  Hur ska jag visa dem? och Varför?

Förresten, vad är en förmåga?”

Lärarens roll är att synliggöra förmågorna och skapa förutsättningar för eleverna att visa, utveckla och stärka sina kunskaper utifrån de olika förmågorna. Dessa är ett underlag att bedöma kunskapskraven.
Hur ska jag kunna konkretiseras undervisningen så att varje barn kan förstå och hantera inlärningen så att kunskapen blir meningsfull?

Kursen ger dig

Insikt i
dina egna förmågor och hur lätt det är att undervisa när man väl fått insikt i sin egen och elevernas förmågor bl.a

Kunskap om
hur du kan uppmärksamma och stärka elever, hur man kan kartlägga och dokumentera elevernas förmåga att nå kunskapskrav på högre nivå. Vad säger Lgr 11 och forskningen? mm

Praktiska råd
hur du kan träna de olika förmågorna i samspel med eleverna då eleverna får börja med sitt sätt. Hur du skapar och använder dokumentationsschema för eleverna. Hur du kan närma dig din och elevernas förmåga multimodalt i din pedagogiska portfölj likväl som eleverna har sin lärande portfölj.