Coacha och Koordinera

Utan att vara chef

Utveckla ditt personliga ledarskap. Förändra ditt informella ledarskap och nå nya nivåer i din kommunikation.

I Komptenstjänst regi genomför vi Coacha och Koordinera-utan att vara chef