KURSVERKSAMHET

Välkommen till KURSVERKSAMHET

Jag / vi erbjuder kurser inom personlig utveckling, team, organisation och ledarskap.

Med 30 års erfarenhet av kompetensutveckling, arbetslivscoachning samt gedigen kunskap och erfarenhet av att bidra till arbetsgruppers och ledares framgång. Alla kurser bygger på aktuella studier och forskning anpassade till dagens samhälle.

Kursverksamheten innefattar såväl omfattande fortbildningsprogram som enskilda skräddarsydda kurser, alltid anpassat efter kundens behov. Jag kommer gärna ut och gör en GRATIS information / introduktion av våra olika kurser på din arbetsplats

Under åren har jag byggt upp ett brett nätverk med samarbetspartners. De har olika bakgrunder med chefs- och/eller ledarerfarenhet från olika företag och organisationer. Jag utför även kursverksamhet i samarbete med ComMore AB.

Kursverksamhet