KURSVERKSAMHET

Välkommen till CLUSTRET KURSVERKSAMHET

Kinga Hernborg driver Clustret Kursverksamhet som erbjuder kurser inom personlig utveckling, team, organisation och ledarskap.

Kinga har över 30 års erfarenhet av kompetensutveckling, arbetslivscoachning samt gedigen kunskap och erfarenhet av att bidra till arbetsgruppers och ledares framgång. Våra kurser bygger på aktuella studier och forskning anpassade till dagens samhälle.

Vår kursverksamhet innefattar såväl omfattande fortbildningsprogram som enskilda skräddarsydda kurser, alltid anpassat efter kundens behov. Vi kommer gärna ut och gör en GRATIS information / introduktion av våra olika kurser på din arbetsplats

Under åren har vi byggt upp ett brett nätverk med samarbetspartners. De har olika bakgrunder med chefs- och/eller ledarerfarenhet från olika företag och organisationer. Vi utför även kursverksamhet i samarbete med ComMore AB.

Kursverksamhet